CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG HÓA CHẤT

Văn phòng đại diện: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

ĐT : 028.39100025

FAX : 028.39100012 - EMAIL: cme@cme.com.vn

Đến với CME bạn sẽ thành công mọi thứ

CHEMICAL CONSTRUCTION AND EQUIPMENT MACHINE CO., LTD

Agent Office: 140 Nguyen Van Thu - Da Kao Ward - District 1 - HCM City

PHONE : 028.39100025

FAX : 028.39100012 - EMAIL: cme@cme.com.vn

Get CME Successful Things

CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG HÓA CHẤT

Văn phòng đại diện: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

ĐT : 028.39100025

FAX : 028.39100012 - EMAIL: cme@cme.com.vn

Đến với CME bạn sẽ thành công mọi thứ