http://cme.com.vn

CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG HÓA CHẤT

Văn phòng đại diện: Lầu 6, số 47 đường Điện biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

ĐT : 028.39100025

FAX : 028.39100012 - EMAIL: cme@cme.com.vn

Đến với CME bạn sẽ thành công mọi thứ

CHEMICAL CONSTRUCTION AND EQUIPMENT MACHINE CO., LTD

Agent Office: 6th floor ,47 Điện biên Phủ Street- Da Kao Ward - District 1 - HCM City

PHONE : 028.39100025

FAX : 028.39100012 - EMAIL: cme@cme.com.vn

Get CME Successful Things

CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG HÓA CHẤT

Văn phòng đại diện: Lầu 6, số 47 đường Điện biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

ĐT : 028.39100025

FAX : 028.39100012 - EMAIL: cme@cme.com.vn

Đến với CME bạn sẽ thành công mọi thứ